Nyheter

Det senaste från GYMMET

 

Sekretesspolicy

Här kan ni läsa om vår sekretesspolicy och info ang. kameraövervakning.

Sammanfattning

Gymmet strävar efter öppenhet och transparens med hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter. Som ett komplement till vår sekretesspolicy har vi upprättat denna policy för kamerabevakning över gymmets två stora lokaler samt entré. Lagstiftningen som reglerar hur kamerabevakning får ske framgår av Dataskyddsförordningen (GDPR) och regleras i Sverige även genom Kamerabevakningslagen.

Vilka uppgifter samlar vi in och vad är ändamålen med behandlingen?

Vårt gym är utrustade med kamerabevakning med inspelning av bildupptagning utan ljud. Om en person som kan identifieras genom bildupptagningen utgör inspelningen en personuppgift.

Ändamålet med kamerabevakningen och behandlingen av inspelat material är att förebygga och utreda brott, olyckor och skadegörelse, samt för att vi ska kunna stoppa obehöriga inpasseringar och brott mot våra trivselregler för att kunna möjliggöra avstängning av medlem samt i förekommande fall assistera polismyndighet och åklagare vid misstänkt eller konstaterad brottslighet. Syftet med kamerabevakningen är att öka säkerheten och tryggheten för våra medlemmar, vår personal samt för att skydda våra lokaler och dess utrustning.

Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Den rättsliga grunden för att vi behandlar dina personuppgifter i samband med kamerabevakningen är genom en s.k. intresseavvägning i enlighet med art. 6 p. 1. f) i Dataskyddsförordningen. Vi har gjort bedömningen att behovet av kamerabevakningen är större än det intrång i den personliga integriteten som kamerabevakningen kan innebära för dig som medlem. Vår bedömning är gjord med särskild hänsyn till det faktum att våra gym är obemannade under större delen av dygnet och för att därigenom kunna tillse en trygg och säker träningsmiljö för våra medlemmar, samt att kamerabevakningen endast sker på begränsade ytor. Det är endast ägarna till gymmet som har tillgång till det inspelade materialet och kommer endast använda det inspelade materialet enligt de ändamål som angivits ovan.

Hur länge sparas inspelat material?

Inspelat material sparas endast så länge det behövs för att kunna fullgöra de ändamål som inspelningen samlats in för enligt denna policy, dock längst i 30 dagar, varefter det raderas automatiskt. Vi kan komma att spara materialet längre än 30 dagar om det behövs för att följa lagkrav eller tillvarata rättsliga intressen, t ex om det pågår en juridisk process.

Vem har tillgång till inspelningarna?

Din personliga integritet är mycket viktig för oss. Det är endast ägarna till gymmet som har tillgång till det inspelade materialet. Vid ev. fel på utrusningen kan leverantör/tekniker ha tillgång till materialet dem får dock inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla de tjänster de anlitats för och enbart på de villkor vi anger. Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet, t ex vid polisanmälan eller fullgörande av rättslig process.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära att vi rättar eller raderar dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter och även rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter.

Om du anser att vi har brutit mot reglerna för behandling av personuppgifter eller har andra funderingar kring personuppgifter kan du få mer information från datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig & kontakt

Gymmet i Oskarshamn AB

orgnr: 556969-3285

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

073-5101837

Välkommen till

GYMMET

Vi lägger lägger fokus på att lära ut träning utifrån ett funktionellt tänk. Medlemmarna får möjlighet att träna på ett sätt som hjälper dem att nå sina mål, vare sig det är för att utvecklas inom sin idrott eller för att må bra i vardagen.

Bli medlem!

Kontakta GYMMET

Kontakta gärna oss om du vill bli medlem eller har några frågor. 

captcha